Πολιτική newsletter

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που εγγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)


1. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων

Berlin Packaging Italy S.p.A., με έδρα την Viale C. Colombo, 12/14, - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), φορολογικός κωδικός και αριθμός ΦΠΑ 01746490158, e-mail privacy.eu@berlinpackaging.com (εφεξής "BPItaly", "εμείς", "μας"), είναι η εταιρεία που, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ (ο "Κανονισμός").


2. Σκοπός της επεξεργασίας

Τα δεδομένα που μας παρέχετε με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα https://www.berlinpackaging.eu (η "Ιστοσελίδα") είναι απαραίτητα για να επιτρέψουμε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο και να σας ενημερώσουμε στέλνοντάς σας προωθητικό υλικό (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες (π.χ. μέθοδοι αγοράς, παράδοση κατ' οίκον κ.λπ.), τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις της Berlin Packaging, καθώς και για να διεξάγουμε έρευνα αγοράς (για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντά σας και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας).

Εάν μας δώσετε την ένδειξη της χώρας σας, θα σας στέλνουμε ανακοινώσεις σχετικά με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν τη χώρα αυτή, οι οποίες ενδέχεται να προωθηθούν και από τις εταιρείες του ομίλου Berlin Packaging με τις οποίες έχετε ή θα έχετε επιχειρηματικές σχέσεις


3. Νομική βάση της επεξεργασίας

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας θα είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού.

Προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις μας, να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό, επίσης εξατομικευμένο ανάλογα με τη χώρα σας, ή να διεξάγουμε έρευνα αγοράς, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας (σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του Κανονισμού). Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα (βλ. στοιχείο η) της ενημερωτικής ανακοίνωσης) με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση, επίσης χρησιμοποιώντας απλώς τον σύνδεσμο σε όλα τα ενημερωτικά μας δελτία ή γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση


4. Απαιτούμενα δεδομένα

Σας ζητάμε να παρέχετε όλα τα δεδομένα που ζητούνται ως "υποχρεωτικά" (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) επειδή είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο- εάν δεν τα παρέχετε ή εάν είναι ελλιπή, η εγγραφή σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.


5. Τρόποι επεξεργασίας δεδομένων και πεδίο επικοινωνίας

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων διατάξεων - και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων ή/και συμπληρωμάτων τους - που εκδίδονται σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, σε κάθε περίπτωση, κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητά τους και να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή τους

Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ούτε θα διαβιβαστούν σε τρίτους έναντι αμοιβής. Προκειμένου να μπορείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο και να επικοινωνούμε μαζί σας σε απάντηση των ερωτημάτων σας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν (εντός των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους) σε πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα των εταιρειών του ομίλου Berlin Packaging, καθώς και σε εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες [1] χρήσιμες για τη διαχείριση του ιστότοπού μας ή που πραγματοποιούν δραστηριότητες μάρκετινγκ για λογαριασμό μας


6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας στην υπηρεσία Newsletter ή - σε κάθε περίπτωση - έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (την οποία μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας επίσης τον σύνδεσμο σε όλα τα ενημερωτικά μας δελτία)- στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν [2].


7. Τόπος επεξεργασίας δεδομένων και διαβιβάσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επεξεργασία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα πραγματοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω της οργανωτικής πολιτικής του ομίλου BPIberia, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου βρίσκονται φυσικά οι διακομιστές που φιλοξενούν τις εφαρμογές CRM (διαχείριση πελατειακών σχέσεων) του ομίλου.

Το εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπει ότι δεν απαιτείται η ειδική συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες, καθώς η διαβίβαση πραγματοποιείται βάσει της υιοθέτησης κατάλληλων εγγυήσεων όπως αναφέρεται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού, όπως η υιοθέτηση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ.


8. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Με επικοινωνία που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy.eu@berlinpackaging.com, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας [3] που απορρέουν από τα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού, μεταξύ άλλων να γνωρίζετε ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, πώς και για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιούμε, να τροποποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να τα διαγράψετε, να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη της δυνατότητας αλλαγής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε επίσης πάντα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως για σκοπούς μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στο υποσέλιδο του ενημερωτικού δελτίου για να διαγραφείτε.


9. Σε ποιον μπορείτε να απευθύνετε καταγγελία:

Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού, μπορείτε πάντα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.gpdp.it) ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας στην οποία διαμένετε συνήθως ή εργάζεστε ή του τόπου όπου συνέβη η εικαζόμενη παραβίαση.


Υποσημειώσεις

[1] Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες ως εξωτερικοί επεξεργαστές δεδομένων:

 1. εταιρείες που είναι επιφορτισμένες με την επεξεργασία, τη διαχείριση και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικού υλικού,
 2. εταιρείες που είναι επιχειρηματικοί εταίροι του ομίλου Berlin,
 3. εταιρείες που οργανώνουν και διαχειρίζονται έρευνες αγοράς για λογαριασμό μας,
 4. εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση του ιστότοπού μας και των ηλεκτρονικών αρχείων του..

Τα ονόματα όλων των εξωτερικών εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων μπορούν να ζητηθούν μέσω ανακοίνωσης που πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση privacy.eu@berlinpackaging.com.

[2] Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας. Όταν αυτή η συγκατάθεση πρόκειται να λήξει, η BPItaly μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να μάθει αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία σχετικά με νέα, προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές του ομίλου Berlin Packaging και, ως εκ τούτου, να ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ είναι, επιπλέον, ελεύθερα ανακλητή ανά πάσα στιγμή

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την αποστολή απαντήσεων στα ερωτήματά σας, ανακοινώσεων σχετικά με τα προϊόντα της Berlin Packaging, τις προσφορές, τα νέα και τις εκδηλώσεις, τις επικοινωνίες μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων), θα διατηρηθούν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία συλλογής ή από την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας σας με την BPItaly για μη συμβατικούς λόγους.


[3] Τα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού αναγνωρίζουν συγκεκριμένα δικαιώματα όπως:

 • να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν,
 • να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού
 • να επιτύχετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή την ενσωμάτωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων
 • να επιτύχετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
 • να επιτύχετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • να ενημερωθείτε για κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • να λαμβάνετε ή να διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
 • να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


Ειδικότερα, το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τις συναινέσεις επεξεργασίας που ενδεχομένως έχετε δώσει και να αντιταχθείτε στις δραστηριότητές μας ανάλυσης παραμένει ανεπηρέαστο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού.ημερομηνία ενημέρωσης: 19/03/2024